Καλώς Ήρθατε

Καταδυτικές Υπηρεσίες Βόλος

καταδυτικό συνεργείο Ναυτίλος

αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής, το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου με βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων Αρ. Μητρώου 14

Έτη Λειτουργίας

Πιστοποιήσεις

Υπηρεσίες

Ευχαριστημένοι Πελάτες
TOP
A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.